Sponzorujeme

Nedílnou součástí našich aktivit je podpora kynologie u nás, ale i v zahraničí. Svými výrobky podpoříme ne jenom velké závody a výstavy, ale i různé akce na úrovni kynologických klubů.

Sponzorské dary podmiňujeme pravidelnými odběry, které je nutno při žádosti doložit.
V opačném případě se žádostí nebudeme zabývat.